Certifiering

Efter genomförd och godkänd utbildning i massage och triggerpunktsbehandling hos Friskvårdsgruppen har du möjlighet att certifiera dina kunskaper genom Branschrådet för Komplementär Medicin, BKM.

Från Friskvårdsgruppens sida krävs följande:

  • Godkända förkunskaper i anatomi och fysiologi, minst 320 timmar.
  • Genomförd och godkänd massageutbildning, ca 90 timmar, inklusive praktik och hemtentamen.
  • Genomförd och godkänd triggerpunkts- eller stretchingutbildning, ca 70 timmar, inklusive praktik.
  • Ytterligare 90 timmars praktik, vilket gör att du kommer att ha masserat minst 100 personer innan du kan ansöka om certifiering.

Du måste ansöka om certifiering senast tre år efter att du genomgått massageutbildningen. Under den tiden måste du också genomfört triggerpunkts- eller stretchingutbildningen. Längre ner på sidan kan du ladda ner dokumentet underlag för certifiering där du intygar att du genomfört minst 100st massagebehandlingar.

Från Branschrådets sida krävs följande:

  • Godkänd slutexamen i någon av SFKM upptagna yrkesterapier.
  • Fullvärdig medlem i SFKM med godkänd försäkring.
  • Godkänt certifieringsprov.
  • Grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och patologi, motsvarande Terapeutisk Basmedicin på minst 320 studietimmar.

Giltighet

Certifikatets giltighet är knuten till en aktiv yrkesverksamhet. En egen företagare måste visa upp en giltig F-skattsedel och anställda terapeuter, ett anställningsbevis eller annat avtal.

Ansvar som certifierad

Den som arbetar inom komplementärmedicin har en ansvarsfull uppgift. En yrkesverksam kroppsterapeut som är certifierad av Branschrådet för Komplementär Medicin (BKM) förbinder sig att följa dess etiska och hygieniska regler. Tystnadsplikten ska respekteras och terapeuten bör också sträva mot en ovillkorlig behandling där patienten känner sig fri och deltagande, känner att han/hon utvecklas och självförverkligas samt får behålla sitt eget kritiska tänkande.

Ansökan

Fyll i och posta den tillsammans med kopior på dina kursdiplom från oss och ett aktuellt försäkringsbevis. Skicka det sedan till BKM/Sfkm c/o Petra Velte, Brattåskärrsvägen 203, 41650 GÖTEBORG.
Har du ingen ansvars- och behandlingsskadeförsäkring kan du teckna en genom Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin (SFKM).

Hämta din medlemsansökan till SFKM här.

Hämta din certifieringsansökan här.

Underlag för certifiering

Du kan läsa mer om både branschrådet (BKM) och massageförbundet (SFKM) här.