Om Friskvårdsgruppen

För studenter och yrkesverksamma

Vår idé är att erbjuda studenter och yrkesverksamma, med förkunskaper i anatomi och fysiologi, kompetenshöjande massageutbildningar.