Utbildningar

Förkunskaper

Friskvårdsgruppens utbildningar är endast öppna för dig med förkunskaper i anatomi och fysiologi där det totala antalet studietimmar, både självstudier och den lärarledda tiden, uppgår till minst 320h. Studietimmarna kan vara hämtade från olika studieblock eller utbildningar. Du som är studerande eller yrkesverksam inom följande yrkeskategorier har sannolikt tillräckliga förkunskaper för att få delta i vår massageutbildning.

Läkare
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Idrottslärare
Hälsopedagog
Biomedicinsk analytiker

Eftersom det finns olika inriktningar på en utbildning beroende på i vilken ort man läser den rekommenderar vi att du kontaktar oss om du är osäker på om dina förkunskaper är tillräckliga.

Saknar du behörighet?
För att få delta i Friskvårdsgruppens massageutbildning krävs att du har förkunskaper i humanbiologi (anatomi och fysiologi) motsvarande 320h.

Om du läst en del anatomi och fysiologi men saknar behörighet exempelvis på grund av att du inte läst tillräckligt många timmar har vi ett bra alternativ för dig.
Du kan delta i en mycket pedagogisk webbutbildning i anatomi och fysiologi som ger dig behörighet till vår massagekurs. Den sker helt på distans och kan läsas innan, under eller direkt efter massageutbildningen. Efter massagekursen gör du som vanligt den tillhörande hemtentamen. Även till denna kurs erbjuder vi studentrabatt.

Kontakta oss för mer information och pris.