Utbildningar

Humanbiologi

För att få delta i Friskvårdsgruppens massageutbildning krävs att du har förkunskaper i humanbiologi (anatomi och fysiologi) motsvarande 320h.

Om du läst en del anatomi och fysiologi men saknar behörighet exempelvis på grund av att du inte läst tillräckligt många timmar har vi ett bra alternativ för dig.

Du kan delta i en mycket pedagogisk webbutbildning i anatomi och fysiologi som ger dig behörighet till vår massagekurs. Den sker helt på distans och kan läsas innan, under eller direkt efter massageutbildningen.

Efter massagekursen gör du som vanligt den tillhörande hemtentamen. Även till denna kurs erbjuder vi studentrabatt.

Kontakta oss för mer information och pris.