Utbildningar

Om kursen Dry-Needling

Friskvårdsgruppen erbjuder både en grundkurs och en fortsättningskurs (steg-2) i dry-needling för behandling av smärta.Båda kurserna baseras på aktuella studier och litteratur inom ämnena akupunktur och smärtfysiologi. Kurstiderna är antingen lördag-söndag eftermiddag/kväll eller lördag-söndag förmiddag/eftermiddag. Du kan se de detaljerade kurstiderna när du anmäler dig.

Båda kurserna innehåller teori och praktik inom:

  • Dry Needling/Triggerpunkter.
  • Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang.
  • Behandlingsstrategier vid olika tillstånd i det myofasciella systemet, utefter patientens förutsättningar och krav.
  • Patientsäkerhet

Grundkursen i dry-needling är öppen för:
* Legitimerade yrkesutövare som verkar inom skolmedicin; såsom Naprapater, Fysioterapeuter, Läkare, Sjuksköterskor och Kiropraktorer.
* Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5, med dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.
* Certifierade massörer med minst 2 års yrkesvana samt dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.

Fortsättningskursen är öppen för de som läst Friskvårdsgruppens grundkurs i dry-needling eller har motsvarande förkunskaper.

Grundkurs – Insyn i uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv. Hur dry-needling påverkar nervsystemet samt dess indikationer och kontraindikationer. Att kunna integrera behandlingsmetoden dry-needling med sina andra behandlingsmetoder. Att skapa en struktur och röd tråd som genomsyrar undersökning, diagnos och behandling.

Fortsättningskurs – Fördjupad diskussion kring uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv. Att fortsatt, med fördjupning av tidigare praktisk kunskap samt genomgång av nya strukturer för användandet av dry-needling, kunna integrera det med sina andra behandlingsmetoder. Fördjupning i specifika patientfall.

Aktuella studier kommer att finnas att ladda ner från Friskvårdsgruppens hemsida. Anteckningar förs av deltagarna löpande under kursen.

Studenter
Kurspris 1900 kr/person

Det finns möjlighet att kostnadsfritt dela upp betalningen för kursavgiften över två månadsskiften. Kontakta kontoret om du vill göra det.

Yrkesverksamma
Kurspris 2900 kr/person, inklusive moms till privatperson och exklusive moms när ett företag betalar.

Kurstillfällen & Anmälan